Verslag Fietsweek Balkbrug. Kijk bij Evenementen, Historie Evenementen --- Vooraankondiging 30 jaar lustrumfeest! Kijk bij Evenementen --- Introductie Ideeën-caravan! Staat onder Leden, Ideeën-caravan -

 

 

Privacyverklaring Fendt Caravan Club Nederland

Persoonsgegevens

De Fendt Caravan Club Nederland, hierna te noemen Fendtclub, gebruikt de door u en de door uw eventuele partner, ingevoerde persoonlijke gegevens bij het uitvoeren van haar doelstelling. Door gebruik te maken van de diensten van de Fendtclub stemt u in met de verwerking hiervan.

Waarom de Fendtclub de gegevens nodig heeft

De Fendtclub verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en voor het correct uitvoeren van haar doelstelling.

Doelstelling Fendtclub

De doelstelling van de Fendtclub is de belangenbehartiging van bezitters en/of houders van een Fendt caravan te bereiken door het organiseren van reizen of evenementen met een Fendt caravan in binnen- en buitenland.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Fendtclub bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de doelstelling van de vereniging. Uw gegevens worden bewaard zolang u lid bent van de Fendtclub. Na opzegging van het lidmaatschap worden uw persoonsgegevens, aan het einde van uw lidmaatschapsperiode, verwijderd.

Delen met anderen

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen door de Fendtclub intern worden gebruikt. Uw gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en zullen nooit, zonder uw toestemming, aan derden worden verstrekt.

Uw privacy rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. U hebt inzage in uw persoonlijke gegevens op de website. Via de webmaster heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen. Verwijdering kan alleen door beëindiging van uw lidmaatschap. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens ook sturen naar ledenadministratie@fendtclub.nl

Beveiligen

De Fendtclub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De inhoud van de FCCN website van de Fendtclub is beveiligd met een SSL Certificaat.

Fendtclub K.v.K. Eemland V40507873

Terug naar pagina: lid worden