Laatste kans om je aan te melden voor de Fendtfabriek en Oostenrijk - Ook zijn er nog een paar plaatsen voor de reis in juni naar Chauffailles in Frankrijk - Wacht niet te lang! -

 

 

 

Hieronder vindt u de documenten voor de Algemene Leden Vergadering van de FENDT Caravan Club Nederland, die gehouden zal worden op 13 april 2024.

 

Agenda

Notulen ALV 2023

Jaarverslag 2023

Financieel jaarverslag 2023

Aangepaste Begroting 2024


Begroting 2025

Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Reisreglement

 

Vragen voor de ALV kunt u tot 5 april 2024 sturen naar bestuur@fendtclub.nl.

 

We zien elkaar op de ALV.